Červenec 2012

Balet - pozície nôh

2. července 2012 v 10:00 | P&S |  Tanec

V Balete sa používa 5 pozícii nôh:
1.) prvá pozícia - chodidlá sú na jednej priamke, sú natočené tak, že prstami smerujú od seba a päty sa dotýkajú
(uhol medzi chodidlami nemusí byť 180°, stačí aj menej)

2.) druhá pozícia - chodidlá sú v podobnom postavení ako v prvej pozícii (sú na jednej priamke), ale päty sú od seba vzialené na dĺžku 1 chodidla

3.) tretia pozícia - východiskom je opäť prvá pozícia , ale s tou zmenou, že päta prednej nohy sa dotýka klenbového oblúka zadnej nohy

4.) štvrtá pozícia - chodidlá sú od seba vzdialené na dĺžku jedného chodidla -
a) otvorená štvrtá pozícia - ak sa prekrýva päta prenej a päta zadnej nohy
b) zatvorená (prekrížená) štvrtá pozícia - ak sa prekrýva päta prednej nohy a prsty zadnej nohy
- pozor! - váhu tela sústreďte doprostred oboch chodidiel - ani jedno z chodidiel nesmie byť zaťažené menej (resp. viac)

5.) piata pozícia - nohy su opäť vytočené podobne ako v prvej pozícii ale prsty jednej nohy a päta druhej nohy sa
priblížili a prekrývajú sa - nohy sú prekrížené

a celé "naživo" :D :


Je to tu!

1. července 2012 v 21:55 | P&S |  Odvec

Tak sme sa, drahí priatelia, konečne dočkali. Leto je tu, prázdniny sú tu! :) Touto cestou chceme všetkým zapriať krásne prázdniny 2012 plné slnečných dní a veľa bláznivých nezabudnuteľných zážitkov!

Vaše Praclik & Sukoshi